Rejestracja na Pielgrzymkę

Rejestracja na Pielgrzymkę: IV Pielgrzymka SLDP do Czerwińska 18 maj 2019

 

Nazwa:
Parafia:
Miejscowość:
Dekanat:
Osoba zgłaszająca:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Opiekunowie przebywający z dziećmi (ilość osób):
Grupa (wpisz ilość dzieci w odpowiedniej grupie)
Ministranci (ilość osób):
Schola (ilość osób):
Inni (ilość osób):
Medal dla ministrant roku*
(ilość osób):
 
   
* Płatne 20 zł podczas pielgrzymki
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wyżej podanym w formularzu on-line w celach realizacji działań związanych z Organizacją Pielgrzymek 2019.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.