MENU

/ SKŁAD KOMITETU


SKŁAD KOMITETU

1.      Ks. kan. dr Marek Zawadzki – Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku

2.      Ks. kan. Zbigniew Sajewski – Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Maksymiliana w Płońsku

3.      Ks. Łukasz Chruściel -  Moderator Domowego Kościoła Rejon Płoński

4.      Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta Płońsk

5.      Aleksander Jarosławski- Wójt Gminy Płońsk

6.      Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku

7.      Radosław Ziółkowski -  Członek Domowego Kościoła

8.      Małgorzata Ziółkowska-  Członek Domowego Kościoła

9.      Ewa Gołębiewska-  Para Rejonowa Domowego Kościoła

10.  Leszek Gołębiewski-  Para Rejonowa Domowego Kościoła

11.  Małgorzata Jatkowska-lekarz

12.  Mirosława Michalska - lekarz

13. Irena Drzewiecka

14. Daniel Kozłowski

15.  Małgorzata Popłonkowska - lekarz

16.  Teresa Szulc- Radna Rady Miejskiej w Płońsku

17.  Maria Zembrzuska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

18.  Marzena Car – Dul – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Józefa Piłsudskiego w Płońsku

19.  Dariusz Anczewski-  Członek Domowego Kościoła

20.  Krystyna Marszał-Jankowska