AKTUALNOŚCI

2016-05-26 / CZWARTY POGRZEB DZIECI UTRACONYCH


 W środę 25 maja 2016 r. o godz. 19.00 w kaplicy cmentarnej w Płońsku, odbył się czwarty pogrzeb Dzieci Utraconych.


Mszy św. przewodniczł ks. Radosław Dąbrowski - wikariusz par. św. Maksymiliana Kolbego a homilię wygłosił ks. Łuakasz Chruściel - wiakriusz par. pw. św. Michała Archanioła.

Oprawę Mszy sw. przygotowała wspólnota Małżeństw Domowego Kościoła.
Wspólną modlitwą pragnęliśmy ogarnąć wszystkie Dzieci zmarłe przed narodzeniem, ich Rodziców i Wszystkich, którzy cierpią z powodu przedwczesnej śmierci dzieci.

Dwa lata temu został poświęcony plac pod budowę pomnika, a w październiku 2014 r. odbył się pierwszy pochówek dzieci utraconych. Pomnik - grób powstał staraniem Wspólnoty Małżeństw Domowego Kościoła Rejon Płoński, który powołał Społeczny Komitet Budowy Pomnika – Grobu Dzieci Utraconych w Płońsku.

Zasady współpracy przy organizacji pochówków dzieci zmarłych przed narodzeniem reguluje porozumienie zawarte 8 października 2014 r. pomiędzy:
• Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Michała Archanioła w Płońsku
• Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku
• Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płońsku
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płońsku