\ DEKANAT

 DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI

 

Dziekan:         Ks. kan. mgr Stefan CEGŁOWSKI

Wicedziekan:  Ks. prał. Wiesław GUTOWSKI

Ojciec duchowny księży: Ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI

 

Par. Biała

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI

 

Par. Brwilno

Proboszcz:      Ks. kan. Henryk LIPKA

 

Par. Płock, pw. Ducha Świętego

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy ZBRZEZNY

Wikariusz:       Ks. mgr Mariusz MAJCZAK

                          Ks. mgr Zbigniew OLSZEWSKI    

                    

Par. Płock-Trzepowo, pw. św. Aleksego

Proboszcz:      Ks. mgr Grzegorz MAZURKIEWICZ

 

Par. Płock, pw. św. Bartłomieja

Proboszcz:      Ks. prał. Wiesław GUTOWSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Arkadiusz CZUBAKOWSKI

                             Ks. mgr Marek PIĄTKIEWICZ

                             Ks. mgr  Rafał PABICH

 

Par. Płock-Radziwie, pw. św. Benedykta

Proboszcz:       Ks. kan. mgr Mariusz ORYL

Wikariusz:        Ks. mgr Łukasz CHRUŚCIEL

                                    

Par. Płock, pw. św. Jadwigi Królowej

Proboszcz:      Ks. kan. Stanisław KAŹMIERCZAK

Wikariusze:     Ks. mgr Wiesław JÓŹWIAK

                             Ks. mgr Marcin KĘDZIA

                             Ks. mgr Piotr MUZYCZYSZYN

                             Ks. mgr Wojciech PIÓRKOWSKI

 

Par. Płock, pw. św. Jana Chrzciciela

Proboszcz:      Ks. kan. Antoni KOŁODZIEJSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Paweł Robert CZARNECKI

                             Ks. dr Paweł NIEWINOWSKI

 

Par. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego

Proboszcz:      Ks. Tadeusz ŁEBKOWSKI

Wikariusz:       Ks. mgr Dawid MAZUROWSKI

                       

Par. Płock, pw. św. Zygmunta

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Stefan CEGŁOWSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Ryszard BŁASZKOWSKI

                           Ks. mgr Marcin LIPIŃSKI